Nasi Partnerzy:

A picture

Kontakt

OPCO Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Wiadomość:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług świadczonych przez OPCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 17/19, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015002, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 000,00 złotych, NIP 946-23-12-715 w szczególności na otrzymanie środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej pochodzącej od OPCO Sp. z o.o.. Jednocześnie oświadczam iż jest mi wiadomo, ze zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.), podanie danych jest dobrowolne, a ponadto że każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.